Privacy- en cookieverklaring


Toelichting

Wij zijn Tandemkracht. Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe Tandemkracht je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Tandemkracht respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Tandemkracht gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Tandemkracht. Wees je er dus van bewust dat Tandemkracht niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Tandemkracht.

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; de Relevante Wetgeving).


De algemene gegevens van Tandemkracht

Naam: Tandemkracht
Adres: Laan van Kerschoten 88
Plaats: 7316EZ  Apeldoorn
KvK nr.: 76851001
BTW nr.: NL860808579B01
Email adres: info@tandemkracht.com


Herman Wassink is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandemkracht.
Hij is te bereiken via info@tandemkracht.com. 


Overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt

  • Voornaam/achternaam
  • Email adres
  • Bedrijfsnaam 
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens
  • Reviews
  • Comments onder artikelen op website op binnen online platform
  • Profielnaam en overige profiel informatie
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

  • Het leveren van je product/dienstverlening
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het afsluiten van een product of dienst
  • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
  • Het registreren voor een nieuwsbrief/mailing
  • Het versturen van promotiematerialen
  • Het aanmaken van een account
  • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de online platform
  • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website
  • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst
  • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
  • Profilering


Hoe komt Tandemkracht aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Tandemkracht verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld:

  • Bij aanmelding voor een (online)training, masterclass
  • Bij aanschaf van een dienst of product
  • Bij aanmelding voor de mailinglijst
  • Bij downloaden van een of meer gratis producten zoals E-boek
  • Bij het invullen van een quiz, scan, Insights Discovery profiel, ...
  • Bij informatie aanvraag via een contactformulier of door direct te mailen
  • Bij inschrijving in ons online platform


Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. De volgende twee grondslagen zijn van toepassing binnen Tandemkracht:

  • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
  • Toestemming


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Tandemkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een overeenkomst is dat 7 jaar. Dit staat vast door de belastingdienst en kunnen wij ook niets aan veranderen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een gratis product, masterclass of mailinglijst (nieuwsbrief) kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail.

Regelmatig wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Op onze website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Uiteraard zijn deze websites met zorg geselecteerd maar het is goed om te weten dat Tandemkracht niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.


Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat we persoonsgegevens met derde partijen delen ten behoeve van een goede business voering. Denk bijvoorbeeld aan hostingpartij, boekhouder, boekhoudprogramma, verwerker van betalingen, virtuele assistenten, Email service provider. Met al deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten dat ze jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandemkracht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tandemkracht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tandemkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tandemkracht.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Tandemkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandemkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tandemkracht.com.


Vragen en wijzigingen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met ons via info@tandemkracht.com.

Tandemkracht behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookie beleid te wijzigen. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 18 mei 2022