Insights Discovery training - Kleurrijk Samenwerken | Tandemkracht

Kleurrijk Samenwerken

Hoe je de kracht van een team benut zonder dat je medewerkers hoeven te veranderen –

zelfs als de waan van de dag regeert

De verscheidenheid in mensen maakt samenwerking op allerlei niveaus soms stroef en vertragend. 


De communicatie binnen het team is niet perfect.

Je hebt het idee dat sommige teamleden elkaar echt niet snappen. Er wordt wel in communicatie geïnvesteerd, maar eigenlijk doet iedereen maar wat. Het zou fijn zijn als bekend zou zijn wat effectief is binnen het team.

Er is een gebrek aan zelfkennis van de teamleden en van het team als systeem.

Niet iedereen herkent zichzelf en zijn gedrag. Het zou zoveel beter zijn als iedereen zijn kwaliteiten en potentieel beter zou kunnen benutten.

De samenwerking tussen teamleden loopt stroef.

Sommige mensen lijken op elkaar, maar anderen zijn totaal anders. Waarom doet en denkt niet iedereen hetzelfde? Dat 'moeilijke gedoe' leidt tot irritatie en frustraties. Het zou fijn zijn als dit verholpen zou worden en afstemmen weer makkelijk wordt.

'Waar mensen samenwerken ontstaat wrijving'
 'Maar waar wrijving is, ontstaat ook glans'


Stel je eens voor:

 • Je teamleden weten precies wie ze zijn en hoe ze overkomen.
 • Door elkaar te kennen en ieders gedrag te herkennen, kun je als collega's de kleurrijke kracht van een team benutten en versterken.
 • Je herkent ook wat een ander nodig heeft en hoe je het beste met diegene kan communiceren. 
 • Je team stemt makkelijk op elkaar af en kan constructief schuren.
 • De samenwerking en het vertrouwen tussen de teamleden is zoals het zou mogen zijn:
 • Ieder weet welke vraag er aan dit team gesteld wordt; wat dit vraagt van de prestatie en presentatie die geleverd moet worden; welk samenwerkingsgedrag nodig is en wat zowel ieder individu als het hele team hiervoor te doen heeft. 

Hier is een simpele methode voor

Insights Discovery als basis voor 

Kleurrijk Samenwerken

☞ De profielen van Insights Discovery geven mensen inzicht in zichzelf en de ander en de kracht van het team.
☞ Door de training Kleurrijk Samenwerken ontstaat een gerichte afstemming tussen collega’s, zodat het team verschillen benut en het vermogen van ieder individu en de wisselwerking versterkt.


Dán benut je de kracht van een team.


Kleurrijk Samenwerken zorgt voor succesvolle teams en zo tot meer werkplezier en een grotere effectiviteit

Investeer in een vrijblijvend gesprek. En in je team!
Insights Discovery trainingen - Tandemkracht

Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtegoed van Jung. De Zwitserse psychiater introduceerde om de vorige eeuw het concept van psychologische voorkeuren. Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Die geven op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en voorkeursgedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien.

Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook is, ook iemands tweede, derde en laagste kleur kunnen enorm bepalend zijn voor zijn gedrag. Iedereen gebruikt alle 4 de Insights Kleuren, maar de specifieke volgorde en intensiteit van de kleuren verschilt per persoon: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix.


Insights Discovery maakt teams productief door:

 • Het ontdekken van elkaars talent en teamwaarde.
 • Feedback normaliseren, uitspreken en benutten.
 • Een concrete teamanalyse op voorkeuren en het effect daarvan intern en extern.
 • Het concreet oefenen met tools in het omgaan met verschillen.
 • Het herkennen en ombuigen van weerstand en ineffectiviteit tussen mensen.
 • Het versterken van innovatie en samenwerking.
 • Plezier hebben om met elkaar een productieve cultuur te creëren.
Kleurrijk Samenwerking = de kracht van het team benutten
Teamwiel Insights DIscovery - Tandemkracht

Met de de training Kleurrijk Samenwerken wordt een verdiepingsslag op het Insights Discovery profiel gemaakt

De taal van Insights Discovery maakt het gedrag in je team bespreekbaar en leert iedereen simpele technieken om beter af te stemmen en sneller resultaten te bereiken.

 • Het herkennen en erkennen van de verschillen in gedrag op het werk.
 • Transparantie over elkaars drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.
 • Een tool voor onderlinge feedback.
 • Inzicht in de interne en externe teamkracht en de mogelijkheden om dit te versterken.
 • Ontwikkelen van gewoontes die een kleurrijke samenwerking ondersteunen.
 • Tools voor afstemmen en verbinden.

Afhankelijk van de vraagstelling van het team ontwikkelt Tandemkracht een 1, 2 of meerdaags maatwerk programma, gericht op teamontwikkeling.

Op basis van Insights Discovery wordt de diepte ingegaan in de vier menselijke gedragsvoorkeuren. Herkenning, begrip en helderheid geven een stevig fundament om als team vooruit te kunnen, om heldere doelstellingen te formuleren en die door UitAanAfspreken te realiseren.

Heleen Siebert heeft ons met Insights Discovery kennis gegeven over persoonlijk voorkeursgedrag en communicatie en geïnspireerd anders te kijken naar verschillende perspectieven en deze te waarderen. Dank daarvoor!

Veilig Thuis, Gelderland Midden 

Het heeft me geholpen de rest wat beter te leren kennen maar ook hoe de rest over mij denkt. Dit geeft me vertrouwen om alles wat meer los te mogen laten en meer mezelf te mogen laten zien en zijn. Wat ik grappig vind is dat ik dit vooral ook terug hoor van de introverten onder ons haha..

Joyce Seuneke, Nationale Politie
Heleen is een professionele coach met een oplossingsgerichte aanpak. Positief en stimulerend om het beste uit jezelf te halen. Zorgt voor zelfinzicht en verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die je wilt en kunt veranderen.
Petra Kooiman, Nederlandse Spoorwegen
Investeer in een vrijblijvend gesprek. En in je team!
Heleen is Insights Discovery geaccrediteerd. Dit betekent dat zij gekwalificeerd is om workshops te faciliteren, mensen te coachen en Discovery profielen te mogen terugkoppelen vanuit deze methodiek. 

Insights Discovery ondersteunt bij persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling.

Insights Discovery voldoet met meerdere keurmerken aan de certificeringsrichtlijnen zoals gedefinieerd door de EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations). De vragen op de vragenlijst zijn wetenschappelijk gevalideerd aan de hand van factoranalyse CFA (Confirmatory Factor Analysis). Zie factsheet Insights Discovery validiteit.

Gratis whitepaper: 6 tips voor succesvolle team-communicatie én samenwerking

• Zonder dat je medewerkers hoeven te veranderen

• Zelfs als de waan-van-de-dag regeert
• Inclusief 4 concrete praktijk voorbeelden
• Concrete technieken op basis van Insights Discovery

50%
Naar welk mailadres mailen we het whitepaper?
Mail me de 6 eye-openers
Jouw gegevens zijn uiteraard 100% veilig bij ons, en je kunt je op elk moment weer afmelden.
Gratis Download
                                       

Welke kennis en inzichten geeft het Insights Discovery profiel je?

• Een uitgebreid persoonlijk psychologisch profiel en de toelichting daarop.
• Begrip voor elkaars voorkeursstijlen die onderliggend zijn aan gedrag.
• Zicht op de sterke en zwakke punten en blinde vlekken van zichzelf en van hun collega’s.
• Oefening in feedback te geven en ontvangen en dit te benutten.
• Concrete taal die voor een effectievere afstemming zorgt.
• Een teamwiel waardoor ze als eenheid kunnen opereren, zowel intern als extern.

Wat is nu de impact van de training Kleurrijk Samenwerken op je team?

Door Kleurrijk Samenwerken ondersteun je de team productiviteit met:

• Ontdekken van elkaars talent en teamwaarde.
• Feedback normaliseren, uitspreken en benutten.
• Concrete teamanalyse op voorkeuren en het effect daarvan intern en extern.
• Concreet oefenen met tools in het omgaan met verschillen.
• Herkennen en ombuigen van weerstand en ineffectiviteit tussen mensen.
• Versterken van innovatie en samenwerking.
• Plezier hebben om met elkaar een productieve cultuur te creëren.

Bovenstaande facetten zorgen er voor dat iedereen zich VEILIG gaat voelen. Pas dan stop je met overleven en is er ruimte voor sociaal contact, voor verbinding maken, voor de doelen van een organisatie, voor om je heen kijken wat er mogelijk en nodig is, voor zelfreflectie en aanspreekbaar zijn op wat je te doen hebt, voor ruimte voor anderen en nieuwe inzichten.

Mensen gaan hun VERANTWOORDELIJKHEID nemen en laten zich accountable houden.

Welke persoonlijke inzichten en handvatten geeft het Insights Discovery profiel met de training Kleurrijk Samenwerken?

• Hoe kijk ik naar mezelf en naar anderen?
• Waarom denken en doen we verschillend?
• Wat is het gevolg daarvan in de samenwerking
• Hoe lees en ontdek ik mijn persoonlijke profiel?
• Wie zijn wij als team?
• Wat is onze kracht en wat kunnen we versterken?

• Erg krachtig en belangrijk: Wat is vanaf hier en nu mogelijk?

Heeft de combinatie van Insights Discovery met Kleurrijk Samenwerken ook invloed op de effectiviteit en productiviteit van het team?

Yes! Op de volgende wijze:

• Werk prioriteren waardoor ze altijd de belangrijkste dingen eerst doen.
• Kaders bepalen waardoor ze eerder beslissingen nemen.
• Doelgericht overleggen waardoor vergaderingen tot wel 50% korter duren.
• Hun eigen energie managen waardoor ze fit en uitgerust werken.
• Gedrag ombuigen tot dagelijkse gewoontes waardoor ze sneller werken.
• Productieve werkgewoontes met elkaar ontwikkelen waardoor ze samen tijd winnen.
• Focussen op wat er toe doet, waardoor hun werk een grote bijdrage levert.

INSIGHTS DISCOVERY kleurenanalyse - wensbeeld of mensbeeld?

Immers… net als in een horoscoop, lezen we graag wat we zelf graag willen horen.

Dus hoe betrouwbaar is zo’n profiel?

Wij denken daar vooral heel pragmatisch over. We gebruiken deze profielen graag als basis bij een coachingstraject of teamtraining, omdat ze inzicht geven in wie jij bent, in hoe anderen zijn en hoe je hierop kunt afstemmen. Wij zien 4 belangrijke doelen.

1. Als zo’n profiel helpt om je zelfinzicht en bewustwording te vergroten en bijdraagt aan het bespreekbaar maken van je eigen en andermans gedrag, geeft dit enorme mogelijkheden voor groei en ontwikkeling in een organisatie. Doel bereikt!
2. Het is een middel om werk en alles wat daarmee samenhangt vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Je krijgt een bredere kijk op de realiteit. Door alle kleuren te benutten, gaat dit kleurenmodel je helpen om betere en breder overwogen beslissingen te nemen. Doel bereikt!
3. Het voordeel van Insights Discovery is dat dit profiel alleen na een deskundige training en toelichting uitgereikt mag worden. Waarmee we de kans op een juiste interpretatie beter kunnen garanderen en mensen en teams er écht wat mee kunnen. Het draagt bij aan professionalisering en efficiency. Doel bereikt!
4. Een kleurenanalyse geeft inzicht in hoe we zelf in elkaar zitten en effectiever met anderen kunnen omgaan. Dat ontslaat niemand van de verantwoording om elkaar aan te spreken op gewenst gedrag en concrete resultaatafspraken te maken. Elke kleur-collega (Rood, Geel, Groen en Blauw) is verantwoordelijk voor zijn gedrag en inzet om het beste van zichzelf in te zetten. Het kleurenmodel maakt het gesprek hier over concreet. Doel bereikt!