Podcast #254

Aannames in je team checken

Wij mensen hebben vaak allerlei gedachten over onszelf en over elkaar.

Deze gedachten bepalen vaak hoe je reageert op situaties en op anderen.

Veel van die aannames blijken helemaal niet te kloppen en alleen in je eigen hoofd af te spelen.

Soms kloppen aannames wel en door ze hardop uit te spreken en te checken, komt de spanning boven water en geeft houvast en rust om af te spreken welk gedrag helpend is. 

 


Heb je na aanleiding van de podcast een vraag? Stel deze dan via ons contactformulier.

Sterk Leiderschap Podcast via Spotify

Sterk Leiderschap Podcast via iTunes

Sterk Leiderschap Podcast via Soundcloud