Je bent geen smurf. Maar blauw zegt wel veel over je voorkeuren - net als rood, geel en groen

Je bent geen smurf. Maar blauw zegt wel veel over je voorkeuren - net als rood, geel en groen

INSIGHTS DISCOVERY – wensbeeld of mensbeeld?

Ik vind Insights Discovery een mooie tool die de persoonlijkheid van mensen analyseert en dit in een kleurenmodel weerspiegelt. Voor mij is het een middel om mijn doel te bereiken.

Ik maak er veel gebruik van in trainingen. Omdat mensen zich herkennen in het profiel en ze hierdoor beter snappen wat ze doen en waar dat mee te maken heeft.

Echter vandaag las ik een mooie vraag:

KLEURENANALYSE – MENSBEELD of WENSBEELD?

Immers… net als in een horoscoop, lezen we graag wat we zelf graag willen horen.

Dus hoe betrouwbaar is zo’n profiel?

Persoonlijk denk ik daar vooral heel pragmatisch over. Het is een middel wat helpt om inzicht te verschaffen.
Ik gebruik deze profielen graag als basis bij een coachingstraject of teamtraining.
Ze geven inzicht in wie jij bent, in hoe anderen zijn en hoe je hierop kunt afstemmen.

Welke doelen ik ermee wil bereiken?

Zelfinzicht en bewustwording

Als zo’n profiel helpt om je zelfinzicht en bewustwording te vergroten en bijdraagt aan het bespreekbaar maken van je eigen en andermans gedrag, geeft dit enorme mogelijkheden voor groei en ontwikkeling in een organisatie. Doel bereikt!

Meervoudig kijken

Het is een middel om werk en alles wat daarmee samenhangt vanuit meerdere perspectieven te benaderen.
Je krijgt een bredere kijk op de realiteit.
Door alle kleuren te benutten, gaat dit kleurenmodel je helpen om betere en breder overwogen beslissingen te nemen. Doel bereikt!

Professionaliteit

Het voordeel van Insight Discovery is dat dit profiel alleen na een deskundige training en toelichting uitgereikt mag worden.
Waarmee ik de kans op een juiste interpretatie beter kan garanderen en mensen en teams er écht wat mee kunnen.
De zorgvuldige manier waarop je een profiel verkrijgt, draagt bij aan professionalisering en efficiency van medewerkers. Doel bereikt!

Accountability

Een kleurenanalyse geeft inzicht in hoe we zelf in elkaar zitten en hoe we effectiever met anderen kunnen omgaan.
Dat ontslaat niemand van de verantwoording om aanspreekbaar te zijn op gewenst gedrag.
Hier kun je met elkaar concrete resultaatafspraken over maken.
Elke kleur-collega (Rood, Geel, Groen en Blauw) is verantwoordelijk voor zijn gedrag.
Iedere medewerker is verantwoordelijk om het beste van zichzelf in te zetten.
De kleurentaal van Insights Discovery maakt het gesprek hierover concreet. Doel bereikt!

Eigenaarschap

Insights Discovery daagt mij als trainer en coach uit om het allerbeste te bieden aan elke uniek persoon en elk uniek team.
Scherpte over mijn voorkeuren en die van de ander dragen bij tot nog meer wijsheid en resultaat.
Bovendien heeft de methode van Insights Discovery hiervoor fantastische middelen en faciliteiten. Doel bereikt!

Over de schrijver
Heleen ondersteunt teams en hun leiders met concreet inspireren bij de ontwikkeling van hun teamleiderschap. Het gaat over mindset, skills en gedrag.
Reactie plaatsen

Wil je een team dat zonder gedoe functioneert? Ik help je. Met:


●   het Teamtraject: een intensief traject voor je hele team

●   de 1-op-1 Coaching: individuele begeleiding voor sterk teamleiderschap

●   mijn Online programma: hapklare tools om je team een boost te geven

●   het ontwikkelinstrument Insights Discovery voor direct inzicht in de teamkwaliteiten én de valkuilen