We zien de wereld niet zoals het 'is', maar zoals wij 'zijn'
1 min. leestijd

We zien de wereld niet zoals het 'is', maar zoals wij 'zijn'

Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik de vele reacties zag binnenkomen op mijn vorige artikel over de waarde van Insights Discovery.
Ik had nooit verwacht dat dit zoveel zou oprakelen bij mensen en kijk verwonderd naar de diverse invalshoeken.

Diversiteit

Dezelfde diversiteit herkende ik bij de HR-manager van een MKB-bedrijf die mij vertelde over de discussies en meningsverschillen binnen hun MT.
En hoe ze daar uit konden komen.

Er zijn 5 MT leden, en daarmee 5 visies over de belangrijkste prioriteiten binnen de koers die gevolgd zou moeten worden.
Gaat het om investeren in mensen? in scholing? in processen? in output? in innovatie?
Ieder was overtuigd van zijn eigen gelijk.

Mooie diversiteit die kan leiden tot meervoudig kijken en breed verankerde oplossingen.
Maar doordat in het gesprek, mensen zich vastklampten aan ‘hun eigen werkelijkheid’.
En alle energie steken in het overtuigen van de ander van die enige juiste werkelijkheid, ontstaan er felle, maar ook stagnerende discussies over “de waarheid“.

Elkaars ijsberg

In een korte sessie heb dit MT-team een uurtje meegenomen in de uitleg over hun eigen en elkaars IJSBERG.

David McClelland heeft een verhelderend model ontwikkeld waardoor je begrip krijgt over waar onze opvattingen vandaan kunnen komen,
en hoe niet-zichtbare factoren van cruciaal belang zijn voor onze mening en ons gedrag.

Met behulp van dit model ontstond er inzicht en bereidheid om andere gesprekken binnen het MT te voeren.
Deze 5 mensen gingen elkaar bevragen over wat er “onder de ijsberg” speelde.
Daardoor ontstond er ruimte en begrip voor de diverse zienswijzen.
De motivatie van ieder MT-lid afzonderlijk bleek heel waardevol te zijn.
En er bleken meer overeenkomsten dan aanvankelijk leek.

Meervoudig kijken

De wereld blijkt diverser te zijn dat op het eerste gezicht lijkt.
Als dat er mag zijn, ontstaat er meervoudig kijken en dat leidt tot sterkere oplossingen en betere beslissingen.

Kom je in een WELLES-NIETES DISCUSSIE met collega’s? Neem even afstand!

Vraag naar ervaringen, opvattingen, waarden, normen en drijfveren!
En gebruik deze waardevolle informatie onder de waterlijn, om een duurzame, doordachte en gedeelde beslissing te nemen.

Over de schrijver
Heleen ondersteunt teams en hun leiders met concreet inspireren bij de ontwikkeling van hun teamleiderschap. Het gaat over mindset, skills en gedrag.
Reactie plaatsen

Wil je een team dat zonder gedoe functioneert? Ik help je. Met:


●   de 6-daagse Leiderschapstraining Vanzelfsprekend UitAanAfspreken voor teamleiders

●   het Teamtraject: een intensief traject voor je hele team

●   de 1-op-1 Coaching: individuele begeleiding voor sterk teamleiderschap

●   mijn Online programma: hapklare tools om je team een boost te geven

●   het ontwikkelinstrument Insights Discovery voor direct inzicht in de teamkwaliteiten én de valkuilen